Elementaire pijn

  

  

 

 

In de serie “elementaire pijn”, laat ik gevoelens als pijn, angst, woede, leegte, wanhoop en verdriet zien gekoppeld aan een natuurlijk element. Het gaat om gevoelens die vaak moeilijk aan een ander zijn over te brengen. Woorden schieten veelal te kort en deze gevoelens laten we ook liever niet zien aan anderen door onze expressies en uitingen, het zou de wanhoop alleen maar vergroten en we zijn tevens bang voor de reactie erop (zoals huilen, treuren, schreeuwen en zwijgen in  gezelschap, die teweeg zouden brengen).

Ik laat deze emoties in zelfprotretten zien. Om de grootsheid en intensheid van de emoties duidelijk te maken koppel ik ze aan de vier elementen (lucht, aarde, water en vuur). Op momenten dat dergelijke emoties zich aandienen kunnen ze overweldigend zijn als een natuurkracht. Er is geen ontsnappen aan, ze lijken in alles aanwezig.

Ook in verbale uitingen van de emoties wordt vaak verwezen naar elementen (ik ontstak in woede, er woede een vuur in me. Ik voelde me levend begraven. Ik kreeg het gevoel ondergedompeld te worden in verdriet, ik ging bijna ten onder, een draaikolk van negatieve emoties, ik verdronk er bijna in, water tot aan de lippen. Het was ijl om me heen, ik voelde me ver van alles verwijderd, een zweverig gevoel krijgen, in het luchtledige tasten). De toevoeging van deze elementen versterkt en verduidelijkt voor mij de emotie.

 

Prijzen en afwerking van afdrukken van deze serie kun je op de tarieven en prijzenpagina vinden.

Voor een groter beeld kun je op de foto's klikken.

 

 

 

 

 

Craving Tissue / uitleg

Verwond Leven reflecties van gevoel

Urban Edges / uitleg

Elementaire pijn

Blog

Over Yvette

yvette@yvetteverwer.nl

Home